Aspen UTO

diagnostyka stanu nawierzchni

Osika - Otwarty System Inspekcji Komunikacyjno-Akcelerometrycznej

OFERTA

                                                    Kompleksowa diagnostyka stanu nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych i jezdni

Proces systemu ASPEN

SPRZĘT POMIAROWY

Urządzenia systemu ASPEN
ASPEN e-scooters

JAK TO DZIAŁA?

Proces systemu ASPEN

Osika UTO to nowy sposób na diagnostykę nawierzchni


  • Osika jest oparta o międzynarodowy indeks równości (IRI) – korelacja z danymi referencyjnymi profilomierzy laserowych przekracza 80%.

OSIKA UTO jest rekomendowana dla zarządców, którzy:

  • nie mają wystarczających środków na przeprowadzenie standardowej kampanii diagnostycznej
  • chcą wykonać pomiary na wąskich i krętych chodnikach i ścieżkach rowerowych
  • oczekują powtarzalnych i obiektywnych danych oraz atrakcyjnej formy prezentowania wyników
  • potrzebują argumentów, aby pozyskać fundusze utrzymaniowe
  • chcą iść krok dalej w cyfryzacji swojej jednostki

SYSTEM OSIKA

Aplikacja OSIKA została opracowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego Heller Consult w celu oceny stanu nawierzchni dróg za pomocą pojazdów czterokołowych. Sieć drogowa powinna zapewniać użytkownikom bezpieczną i komfortową jazdę, co można opisać badając nierówności nawierzchni. Nasze czujniki zamontowane w pojeździe “drżą jak liść osiki”, co umożliwia efektywne pozyskiwanie informacji o poziomie drgań. 

Proces systemu ASPEN

Zastosowanie smartfonów wyposażonych w akcelerometry, żyroskopy i odbiorniki GNSS pozwala w stosunkowo prostu sposób uzyskać obiektywną informację o stanie całej sieci. Aplikację tę rozwijamy od ponad dwóch lat. OSIKA pozwala na nieograniczony zakres pomiarów i obniża koszty diagnostyki stanu nawierzchni, gdyż nie wymaga kosztownych urządzeń pomiarowych. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA.

O NAS

Heller Consult to polska firma, która od lat wspiera zarządców dróg w podejmowaniu trafnych decyzji. Od początku istnienia stawiamy na rozwój wiedzy i kompetencji naszych pracowników, jednocześnie rozszerzając zakres działalności. Od ponad 20 lat dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z zarządami dróg w Polsce, Niemczech i innych krajach europejskich, współdziałając z innymi firmami i instytucjami naukowymi związanymi z drogownictwem. Firma specjalizuje się w diagnostyce stanu nawierzchni, planowaniu strategii utrzymaniowych i w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto oferujemy usługi konsultingowe oraz przeprowadzamy audyty i certyfikacje związane z zarządzaniem drogami. Dziś HC to przede wszystkim wyjątkowi ludzie, utalentowani inżynierowie, programiści i analitycy, którzy współpracując z naukowcami i ekspertami z dziedziny drogownictwa potrafią opracować właśnie takie nowatorskie systemy, jak aplikacja OSIKA.